22 Vas 2017
      Šiandiena  vasario 22 d. įvyko Tauragėje LADYGOLAS 2017m.  I  ratas.
Dalyvavo Tauragės : Tauragės  Martyno Mažvydo progimnazijos mokyklos atstovai ir Tauragės „ Šaltinio“ progimnazijos atstovai.
Jauniasniųjų amžiaus grupėje  Mažvydas- Šaltinis 2-0.
Vyriasniųjų amžiaus gurpėje Mažvydas - Šaltinis 4-0.
Rytoj vasario 23 d. LADYGOLAS 2017m. II ratas.